Velkommen til AUDEO


Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital og Region Midtjylland har oprettet landets første program for systematisk monitorering af sygdomsforekomst og prognose: AUDEO (Aarhus University Hospital program for Disease Epidemiology and Outcomes). AUDEO er forankret ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling, og finansieres af Aarhus Universitet og Region Midtjylland.


AUDEOs mission er at medvirke til, at det går patienterne godt – i Region Midtjylland, og i hele Danmark.


AUDEO vil holde øje med forekomsten af forskellige sygdomme især i Region Midtjylland. Programmet undersøger antallet af personer med nyopstået sygdom, og antallet af personer der lever med kroniske sygdomme. AUDEO undersøger også prognosen for forskellige sygdomme, med fokus på de store folkesygdomme som kræft, hjertekarsygdom, KOL, og diabetes.


Et særligt fokusområde er multisygdom, hvor især ældre patienter lider af flere kroniske sygdomme samtidig. De forskellige sygdomme kan påvirke hinanden, ofte negativt, og giver særlige udfordringer for sundhedsvæsenet. Øget viden om mekanismerne kan forbedre behandlingen for patienterne.


Et andet fokusområde er, hvordan det går danskere, som er blevet opereret. AUDEO skal holde øje med, hvilke patienter der får komplikationer efter forskellige kirurgiske indgreb, så komplikationerne bedre kan forebygges.


AUDEOs analyser udkommer i form af rapporter og videnskabelige artikler. AUDEOs nye og brugervenlige hjemmeside er under udarbejdelse og vil løbende blive opdateret med nye data om danskernes sygdomme og behandlinger.

 

 

Henrik Toft Sørensen
Professor, overlæge, dr.med., ph.d.

 

Alle nyheder >